TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

  • Cốt truyện quen thuộc
  • Đồ Họa 3D chân thực, đặc sắc
  • Các tuyệt kỹ võ học Kim Dung
  • Hệ thống PK công bằng
  • Hoạt động đông vui, nhộn nhịp

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Bảo Thạch Toàn Tập

Monday, January 6, 2020Tác giả: Dao Tử

Tổng quan về Bảo Thạch

Khảm nạm bảo thạch là thao tác dùng bảo thạch có chỉ số khác nhau khảm vào trang bị nhằm tăng cường các chỉ số mong muốn cho nhân vật.

Các loại bảo thạch:

Hợp thành bảo thạch:

- Bảo thạch cấp thấp có thể hợp thành để tạo ra bảo thạch cấp cao hơn

- Công thức hợp thành bảo thạch: 5 bảo thạch cấp n + hợp thành phù(1 cái) = 1 bảo thạch cấp n+1

- Xác xuất hợp thành bảo thạch thành công: 100%

Đục lỗ cho trang bị:

- Muốn khảm nạm bảo thạch cần đục lỗ cho trang bị

- Mỗi trang bị tối đa có thể khảm 3 viên bảo thạch nên chỉ có thể đục 3 lỗ

- Đục lỗ cho trang bị cần đả khổng thạch

- Xác suất đục lỗ trang bị thành công : 100%

Khảm nạm bảo thạch:

Mỗi trang bị chỉ có thể khảm 3 viên bảo thạch

- Mỗi trang bị chỉ có thể khảm một số loại bảo thạch cho phép

- Bảo thạch cùng loại hoặc cùng hình dạng không thể khảm 2 viên trở lên trên cùng một trang bị

- Khảm nạm bảo thạch ngoài việc cần dùng thêm khảm nạm phù :

 

Tách bảo thạch khỏi vật phẩm:

- Có thể tách bảo thạch khỏi vật phẩm để khảm vào vật phẩm khác

- Dùng trích tinh thạch có cấp độ tương ứng với bảo thạch để tách bảo thạch khỏi vật phẩm.

 

Đục lỗ trang bị:

Ấn B để mở túi đồ, và nhấp vào nút “Cường Hóa”

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Đục trang bị”

- Nhấp chuột phải vào vật phẩm cần Đục lỗ

- Ấn B, nhấp chuột phải vào Đá đục lỗ

- Chọn số lỗ cần đục

- Chọn loại tiền (Khóa / không khóa ) để để đục lỗ

- Kết quả :

Khảm nạm:

- Khi trang bị đã được Đục lỗ, ta tiến hành khảm nạm ngọc vào trang bị

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Khảm bảo thạch”

- Nhấp chuột phải vào vật phẩm cần Khảm nạm

- Ấn B, nhấp chuột phải vào Ngọc cần khảm, và khảm nạm phù tiến hành khảm nạm

- Kết quả:

Hợp thành bảo thạch:

- Hợp thành ngọc cấp thấp tăng lên cấp cao

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Ghép Bảo Thạch”

- Ấn B, nhấp chuột phải vào 5 viên ngọc cùng loại cần hợp thành, và hợp thành phù tiến hành khảm nạm

- Kết quả:

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội