TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

  • Cốt truyện quen thuộc
  • Đồ Họa 3D chân thực, đặc sắc
  • Các tuyệt kỹ võ học Kim Dung
  • Hệ thống PK công bằng
  • Hoạt động đông vui, nhộn nhịp

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Phụ Bản LV32 : Thanh Thành Đột Phá

Tuesday, January 7, 2020Tác giả: Dao Tử

Phụ bản Thanh Thành Đột Phá trong Anh hùng chi lộ

 Thanh Thành Đột Phá

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

12

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp

 

Hiệp khách

 

14

Đội ngũ ít nhất 1 người

 

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Trang bị : Vũ khí truyền thuyết 6 sao.

- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.

Anh hùng

 

17

Đội ngũ ít nhất 4 người

 

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Trang bị: Vũ khí truyền thuyết 6 sao.

- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.

Vật liệu trang bị cao cấp.

 

 

 Giới thiệu bối cảnh:

Bối cảnh phụ bản Thanh Thành đột phá

Thanh thành phái Dư Thương Hải âm mưu chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Pháp mà diệt toàn bộ Phúc Uy tiêu cục, làm vô số điều hại người trái với đạo lý. Hiệp khách trước hết phải công đả Tùng Phong quan của Thanh Thành Sơn mới có thể giương cờ chính nghĩa. Tuy nhiên muốn đến chỗ tên đầu sỏ Dư Thương Hải, đầu tiên phải đột phá ngũ đạo đại môn của Tùng Phong quan, đánh bại tứ tú nổi danh của Thanh thành phái, mới có thể quyết 1 trận tử chiến với Dư quan chủ

 BOSS phụ bản

Dư Thương Hải - BOSS cuối trong phụ bản Thanh Thành đột phá

 Nét đặc sắc của cách chơi:

Đột phá ngũ đạo đại môn Tùng Phong quan, cốt truyện sống động, bảo vật tàng ẩn, cuối cùng là cảnh cuộc chiến trăm người, chống đỡ Tịch Tà Kiếm Pháp của Dư Thương Hải

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội