TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

  • Cốt truyện quen thuộc
  • Đồ Họa 3D chân thực, đặc sắc
  • Các tuyệt kỹ võ học Kim Dung
  • Hệ thống PK công bằng
  • Hoạt động đông vui, nhộn nhịp

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Thành Lập Bang Phái

Wednesday, January 8, 2020Tác giả: Dao Tử

Cách thành lập bang hội

Quá trình phát triển bang hội được chia làm 3 giai đoạn: Xây dựng nòng cốt, thành lập bang hội và khai tông lập phái.

Xây dựng nòng cốt

Xây dựng nòng cốt cần phải xin phép người quản lý bang hội và đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Số lượng người trong đội hoặc tổ đội ít nhất là 4 người

- Cấp độ của tất cả các người chơi trong đội từ 35 trở lên

- Điểm hảo cảm của đội trường và tất cả các thành viên từ 150 trở lên

- Tất cả thành viên trong đội đều chưa gia nhập bang hội vào và phải đứng gần người quản lý bang hội

- Tiền giao dịch đội trưởng mang theo phải đạt 1 vàng (không khóa)

Có thể tìm thấy người quản lý bang hội ở thành Phúc Châu, Hành Sơn, Lạc Dương

Ngay sau khi thành lập, những người nòng cốt tạm thời không thể hiệu triệu thêm người chơi khác, cũng không có thêm công năng bang hội để sử dụng.

Chính thức thành lập bang hội

Sau khi xây dựng nòng cốt, các thành viên phải đi đến khiêu chiến bí cảnh của thập đại môn phái. Mỗi lần khiêu chiến thành công 1 bí cảnh sẽ được 1 chứng thư khiêu chiến của môn phái ấy. Lấy được ít nhất 5 chứng thư thì đến thỉnh cầu người quản lý bang hội, sẽ chính thức thành lập bang hội.

Bí cảnh của thập đại môn phái lần lượt là:

- Thiếu Lâm thập bát đồng nhân

- Chân Vũ thất tiệt trận

- Hành Sơn Thiên Uyên Hạp

- Hằng Sơn thất tuyệt trận

- Ngũ Độc huyết chu sào

- Đường Môn huyền ki các

- Nhật Nguyệt Lăng Yên các

- Tiêu Dao Ngọc Tiên động

- Hoa Sơn trận kiếm

- Nga Mi lưỡng nghi trận 

Khai tông lập phái

Khi bang hội đạt đến cấp 2, bang chủ sẽ có tư cách xin người quản lý bang hội chuyển thành tông phái. Cần phải có 4 “Thăng Long lệnh”. Thăng Long lệnh có thể đến tọa độ [165,-41] ngoại ô Phúc Châu tìm “Thăng Long lệnh thiết tặc” để lấy được.

Sau khi xin phép cần xác định loại của bang phái và trú địa lúc đầu. Hiện nay có 2 loại là Tiêu cục và sơn trại, trú địa có thể ở lựa chọn giữa thành Phúc Châu và Hành Sơn, sau khi lựa chọn xong là có thể khai tông lập phái.

Bang hội khai tông lập phái sẽ có lãnh địa riêng.

Chú ý:

- Để bang hội đạt đến cấp 2 cần điểm kiến thiết = 80.

- Điểm kiến thiết có thể kiếm được bằng việc các thành viên tham gia hoàn thành các nhiệm vụ bang.

- Các thành viên đi làm nhiệm vụ bang để có điểm kiến thiết. Bang loại "Tiêu cục" đi làm nhiệm vụ "Phá án". Bang loại "Sơn trại" đi làm nhiệm vụ "Bắt cóc con tin"

 

Các thuật ngữ cơ bản

 

 

Độ kiến thiết:

Là chỉ số xây dựng Bang giúp thăng cấp Bang, chỉ số xây dựng phụ thuộc vào việc thành viên Bang tham gia hoàn thành các nhiệm vụ Bang. Chỉ số này có tác dụng xây dựng các công trình cho Bang, mỗi công trình cần một mức chỉ số nhất định 

Số lượng/ Giới hạn:

Số lượng là số thành viên hiện tại trong Bang, Giới hạn là hạn mức tối đa có thể nhận thêm Bang chúng.

Hoạt Động:

Là điểm số đo độ hoạt bát của Bang, các thành viên thường xuyên Online, thường xuyên giao lưu chat trong Bang sẽ giúp tăng điểm Hoạt Động.

Tổng thực lực:

Là chỉ số thể hiện sự lớn mạnh của Bang (Thăng cấp Bang, cấp các công trình kiến trúc, mở rộng lãnh thổ có thể tăng tổng điểm thực lực).

Tài sản Bang:

Là lượng tiền các thành viên làm nhiệm vụ Bang hoặc đóng góp trực tiếp mang lại. Tài sản Bang dùng để xây dựng các công trình cho Bang, không thể sử dụng mục đích riêng.

Đóng góp:

Là tính năng giúp thành viên có thể đóng góp trực tiếp Tiền (không khóa) vào tài sản Bang. Chú ý: Tiền đóng góp phải là số Vàng chẵn (1 vàng nhận được 5 điểm cống hiến Bang) nếu đóng góp lẻ thêm Bạc, số Bạc lẻ đó không được cộng điểm cống hiến. (VD: Đóng góp 2 Vàng 99 Bạc 10 Xu thì chỉ nhận được 10 điểm cống hiến)

Đặc sắc, Diệt môn, Tầm bảo:

Là 3 điểm số đánh giá tiến độ tham gia và hoàn thành của 3 loại hoạt động Bang với tên gọi tương ứng 

 

Cách tham gia và thoát bang

 

 

Gia nhập Bang:

Sau khi nộp đủ bang hội khiêu chiến chứng thư và chính thức trở thành bang hội, người chơi mới có thể gia nhập trở thành bang chúng. Người chơi muốn gia nhập bang hội có 3 cách: được mời, xin vào và tiến cử

- Mời vào: Thành viên trong bang có quyền mời sẽ chủ động gửi lời mời đến người chơi chưa gia nhập, sau khi đồng ý là trở thành thành viên

- Xin vào: Người chơi chưa gia nhập bang hội chủ động gửi đơn xin vào, đơn xin vào sẽ được lưu trong danh sách đơn của bang hội. Sau khi người có quyền mời thành viên phê chuẩn thì sẽ được gia nhập vào bang hội. Một người có thể gửi nhiều đơn, đơn đầu tiên được thông qua sẽ gia nhập vào bang hội đó

- Tiến cử: Thành viên không có quyền mời có thể tiến cử người chơi chưa gia nhập bang hội gia nhập vào bang hội của mình. Người được tiến cử sau khi được tiến cử sẽ nhận được một ký hiệu mời, sau khi xác nhân tên của người chơi sẽ gửi 1 đơn xin vào bang hội đến danh sách đơn. Phần sau giống với việc xin vào bang hội.

Rời Bang:

 Trong phân trang Thành viên của giao diện Bang Hội, sử dụng chức năng Rời khỏi bang hội là có thể hủy thân phận thành viên bang hội, rời khỏi bang hội, nhưng nếu người chơi có chức vị thì trước tiên phải từ chức. Sau khi rời khỏi bang hội, điểm cống hiến dành cho bang đó cũng mất đi

 

 

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội