TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

 • Cốt truyện quen thuộc
 • Đồ Họa 3D chân thực, đặc sắc
 • Các tuyệt kỹ võ học Kim Dung
 • Hệ thống PK công bằng
 • Hoạt động đông vui, nhộn nhịp

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Giới Thiệu Sư Đồ

Thursday, January 9, 2020Tác giả: Dao Tử

 • Bái sư/ thu nhận đệ tử

Mối quan hệ sư đồ do sư phụ hoặc đồ đệ khởi phát, phương thức kết làm sư đồ có: 

 

- Sau khi lựa chọn đối tượng ấn chuột phải trong menu lựa chọn bái sư/thu đồ.

- Cũng có thể thu nhận đệ tử/bái sư bằng cách gõ tên trực tiếp đối tượng trong phân trang sư đồ trong giao diện Thân Hữu.

 

Thông báo lời mời kết sư đồ

- Cũng có thể lựa chọn “tìm kiếm” trong phân trang sư đồ trong giao diện Thân Hữu.

- Sử dụng nền tảng sư đồ để gửi tin nhắn bái sư/thu đồ, sau khi các đối tượng đủ điều kiện đồng ý là có thể trở thành sư phụ/môn đồ.

Điều kiện bái sư:

- Người chơi chưa có sư phụ.

- Cấp độ từ 10 đến 50.

Điều kiện thu nhận đồ đệ:

- Cấp độ từ 50 trở lên.

- Số lượng đồ đệ chưa xuất hiện có chưa đến hạn mức quy định.

 

 • Đề xuất đồ đệ

- Sư phụ có thể đề xuất sư đệ cho vợ/chồng mình hoặc cho các thành viên kết nghĩa khác.

- Trong giao diện sư đồ, sư phụ cần lựa chọn 1 đồ đệ đang online ấn “đề xuất”, lựa chọn đối tượng cần đề xuất, sau đó đề xuất sư đệ của mình cho đối tượng đó. Nếu đối phương đồng ý, thì sẽ trở thành sư phụ/ đối phương kí danh của người đó, đồng thời hai bên tự động trở thành Hảo hữu.

 

 • Xuất sư

Khi cấp độ của đồ đệ đạt đến 50, có thể trở thành xuất sư đệ tử, không bị tính vào số lượng môn đồ của sư phụ nữa.

 

 • Công dụng và lợi ích của hệ thống sư đồ

Thỉnh giáo

- Chức năng đồ đệ chủ động sử dụng với sư phụ, sư phụ kí danh, đồng môn, nhưng đối tượng nhất định phải đang online, dù có thỉnh giáo ai thì hiệu quả cũng như nhau.

Cơ hội thỉnh giáo có hạn, sư đệ khi đã bái sư mà tăng cấp độ thì sẽ nhận được cơ hội thỉnh giáo

 

 Khoảng Level  Cơ hội thỉnh giáo nhận được
 11 - 20  Mỗi lần thăng cấp nhận được 2 lần
 21 - 30  Mỗi lần thăng cấp nhận được 3 lần
 31 - 40  Mỗi lần thăng cấp nhận được 5 lần
 41 - 49  Mỗi lần thăng cấp nhận được 8 lần

 

Động viên

- Chức năng sư phụ, sư phụ ký danh chủ động sử dụng, số lần sử dụng không hạn chế, nhưng đối tượng nhất định phải đang online.

- Sau khi sử dụng, đối tượng được động viện sẽ được tăng thêm 1 lượng BUFF.

- Cấp độ của tông sư động viên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của lượng BUFF, nếu tông sư cấp độ càng cao thì hiệu quả BUFF càng lớn.

Chỉ dẫn

- Sư phụ ký danh chủ động sử dụng, đối với mỗi sư đệ chưa xuất, mỗi ngày chỉ được dùng 1 lần, đối với đệ tử đã xuất thì không bị hạn chế số lượng dùng.

- Sư phụ chỉ dẫn đệ tử chưa xuất, có thể nhận được sư đức và điểm thiện duyên, tăng điểm hảo cảm của cả 2 bên. Số lượng những phần thưởng đạt được này bị ảnh hưởng bởi lượng tăng điểm sư đức là điển thiện duyên của lần chỉ dẫn trước. Lượng điểm tăng càng cao thì phần thưởng càng lớn.

- Đệ tử nhận dược chỉ dẫn, sẽ nhận được phần thưởng kinh nghiệm. Lượng kinh nghiệm đệ tử nhận được phụ thuộc vào cấp độ hiện tại, cấp độ càng cao thì lượng kinh nghiệm nhân được càng cao. Với đệ tử đã xuất, lượng kinh nghiệm nhận được phụ thuộc vào điểm sư đức sư phụ nhận được. Điểm sư đức của sư phụ càng cao thì điểm kinh nghiệm đệ tử nhận được càng cao.

Phần thưởng xuất sư

Sư phụ nhận được điểm sư đức và điểm thiện duyên, đệ tử nhận được phần thưởng khóa.

 

 • Phản thầy/ra khỏi sư môn

Phản thầy

- Đệ tử chưa xuất có thể sử dụng, thoát khỏi mối quan hệ sự đồ với sư phụ. Đệ tử đã xuất sư không thể phản thầy.

- Sau khi phản thầy, sư phụ kí danh cũng được giải trừ.

- Nếu thời gian phản thầy cách thời điểm lần cuối cùng sư phụ offline hơn 72h thì đệ tử sẽ không bị trừng phạt, nếu không trong vòng 24h kể từ khi phản thầy sẽ không được bái sư tiếp.

Ra khỏi sư môn

- Sư phụ sử dụng đối với đệ tử chưa xuất sư, thoát khỏi mối quan hệ sư đồ với đệ tử. Với đệ tử đã xuất sư, không thể loại khỏi sư môn.

- Nếu thời gian loại khỏi sư môn cách thời điểm lần cuối cùng đệ tử offline hơn 72h thì sư phụ sẽ không bị trừng phạt. Nếu không sẽ bị trừ 30 điểm sư đức, đồng thời trong vòng 24h tiếp theo sẽ không thể thu nhân môn đồ, bị nhận danh hiệu “tuyệt tình sư phụ”.

 

 • Cấp độ tông sư

Cấp độ tông sư là một thuộc tính có thể tăng, dựa vào năng lực người chơi lúc làm sư phụ và điểm cống hiến. Đẳng cấp tông sư càng cao thì hiệu quả động viên khi người chơi là sư phụ càng mạnh, có thể đồng thời thu nạp nhiều đệ tử chưa xuất sư hơn.

Điểm sư đức chỉ là điều kiện để tăng cấp, không bị mất đi khi tăng cấp.

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội