TÍNH NĂNG ĐẶC SẮC

 • Cốt truyện quen thuộc
 • Đồ Họa 3D chân thực, đặc sắc
 • Các tuyệt kỹ võ học Kim Dung
 • Hệ thống PK công bằng
 • Hoạt động đông vui, nhộn nhịp

Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Lợi Ích Khi Tham Gia Bang Hội

Thursday, February 13, 2020Tác giả: Dao Tử

 • Cấp độ bang hội

- Là yếu tố đo lường cho mức độ phát triển của bang hội, gia tăng hạn mức số lượng thành viên trong bang và tăng cấp độ cho kiến trúc bang hội.

- Để tăng cấp độ bang hội cần có điểm kiến thiết, đồng thời phải tiêu tốn tiền bang hội.

    Cấp độ bang hội    ​

  Độ kiến thiết yêu cầu  ​

  Lượng tiền bang hội tiêu tốn  ​

Từ cấp 1 lên cấp 2​

80​

0​

Từ cấp 2 lên cấp 3​

2780​

10000​

Từ cấp 3 lên cấp 4​

16280​

800000​

Từ cấp 4 lên cấp 5​

48680​

4000000​

Từ cấp 5 lên cấp 6​

111680​

10000000​

Từ cấp 6 lên cấp 7​

219680​

20000000​

Từ cấp 7 lên cấp 8​

476180​

35000000​

Từ cấp 8 lên cấp 9​

1070180​

90000000​

 • Điểm kiến thiết

- Là thuộc tính chủ yếu khi tiến hành xây dựng bang hội, là điều kiện quyết định và không bị mất đi trong quá trình xây dựng bang hội​

- Các hoạt động và nhiệm vụ thường ngày của bang hội đều có thể tăng điểm kiến thiết bang hội​

 • Ngân khố bang hội

- Ngân khố của bang hội không thể sử dụng riêng mà chỉ có thể dùng cho các sự vụ của bang hội​

- Để tăng ngân khố có thể hoàn thành các nhiệm vụ và hoạt động hàng ngày của bang hội hoặc do các thành viên trực tiếp đóng góp.​

 • Các loại hình bang hội

- Khi khai tông lập phái cần xác định loại hình bang hội​

- Loại hình bang hội quyết định lãnh địa và cách chơi của bang hội.​

 • Tổng thực lực bang hội

- Là thuộc tính tổng hợp đo lường thực lực của bang hội, sau khi khai tông lập phái sẽ có, chủ yếu quyết định tình hình kiến thiết kiến trúc bang hội và thế lực trong hệ thống phát triển kinh tế của thành trì.​

 • Điểm quản lý phân cấp

Chức năng bang chúng phổ thông đánh giá bang hội quan viên, mở vào cuối mỗi tuần, ảnh hưởng đến tiền thưởng của quan viên​

 • Lĩnh nhận lương tuần

- Người chơi có chức vụ trong bang hội sẽ nhận được phúc lợi là tiền khóa

- Mỗi tuần có thể lĩnh một lần tại Trướng phòng tiên sinh trong lãnh địa. Lượng tiền nhận được sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá của điểm quản lý phân cấp.​

 

 • Lĩnh nhận cúng tiến

- Phúc lợi của bang hội đối với những người chơi cống hiến, phần hưởng là tiền khóa.

- Khi thân phận đạt đến một mức trở lên, hàng tuần người chơi có thể lĩnh thưởng 1 lần tại Trướng phòng tiên sinh trong lãnh địa. Thân phận vinh dự càng cao thì số lần được nhận càng nhiều.​

 • Lĩnh nhận phúc lợi

- Tất cả người chơi trong bang hội đều có thể lĩnh nhận phúc lợi, phần thưởng là kinh nghiệm

- Thành viên bang hội khi hoàn thành nhiệm vụ ngày và hoạt động bang hội có thể tăng kinh nghiệm tương ứng với phúc lợi.​

- Mỗi ngày có thể lĩnh phúc lợi một lần tại Trướng phòng tiên sinh trong lãnh địa.​

- Số lần lĩnh phúc lợi phụ thuộc vào điểm kinh nghiệm tích lũy trong quỹ phúc lợi bang hội mà hôm trước người chơi đạt được.​

 • Kênh bang hội

- Là kênh thành viên bang hội chuyên dùng để giao lưu, sau khi gia nhập và bang hội là ngay lập tức có thể sử dụng kênh này để gửi tin.​

- Nội dung tin được tất cả các thành viên bang đang online đọc.​

 • Hội bang chủ

Hội giao lưu giữa các bang chủ, người chơi là bang chủ sẽ tự động gia nhập. Kênh này có thể nhìn thấy trong giao diện “thân hữu”, phân trang giao lưu, ấn chuột phải vào “bắt đầu giao lưu”

Copyright © 2010 - 2020 ChangWan. All Rights Reserved.
Phát hành Chuyên nghiệp tại Việt Nam
Đẳng cấp - Uy tín - Làm nhiều hơn nói
Địa chỉ: Tòa nhà 25T2 - Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội